Spitant, levert de dienst Publish on Demand en voorziet hiermee in het op afroep produceren van multichannel uitgeefproducten. Het gehele proces is online en maakt uitgeven zonder voorraden mogelijk. Hierdoor kan een gekwalificeerd kennisinstituut zelf uitgever zijn.
Onze expertise op het gebied van online media, printmedia, direct marketing en het uitgeefproces is de basis voor ons advies. Creatieve en innovatieve uitwerkingen, praktische invulling en professionele begeleiding zijn het succes van onze dienstverlening.
copyright: Spitant © 2011
webdesign: Solid Media